Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op de algemene ledenvergadering van 7 september 2017 hebben de leden van Lokaal Belang het verkiezingsprogramma 2018-2022 definitief vastgesteld.
Voordat het zover was is er voorafgaand gewerkt in diverse werkgroepen aan dit verkiezingsprogramma. Leden van deze werkgroepen hebben niet alleen zelf een bijdrage geleverd aan het programma maar zijn ook op pad gegaan om in gesprek te gaan. In gesprek met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, maatschappelijke instellingen etc.
Ook werden de werkgroepen zelf benadert met lokale onderwerpen die vervolgens uitvoerig in de werkgroepen zijn besproken.

Na maandenlange voorbereiding is er dan uiteindelijk een breed programma vastgesteld waar we trots op kunnen zijn en waar de fractie van Lokaal Belang de komende jaren aan wil gaan werken. In hoeverre wij dit programma kunnen realiseren heeft voor een groot deel te maken met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 22 november 2017. We vertrouwen op een zodanige uitslag dat Lokaal Belang de komende vier jaar uitvoering kan gaan geven aan dit goede verkiezingsprogramma.

 

Deel dit: