Toon Albers

Naam: Toon Albers

Woonplaats: Angerlo

Commissie/Aandachtsg­ebieden: Ruimte / Middelen

Openbare Ruimte ( Groen, wegen, speelvoorzieningen), Verkeer en openbaar Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Openbare Verlichting. Financiën, Gemeentereiniging

Beroep/kennisgebied: Wethouder

(Vroegere functie/ervaring/specialisme : Voor wethouderschap – Beleidsadviseur overheid ( o.a. op gebied van Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte , (inrichting / onderhoud/aanleg wegen, groen, riolering) Gemeentefinanciën, Ruimelijke Ordening/ afvalverwerking, reiniging)

Lijfspreuk: Met inzet en vol vertrouwen samen met onze inwoners werken aan een mooie nieuwe gemeente Zevenaar !

Geboortedatum: 17 april 1951

Adres: de Leigraaf 9, 6986 CR Angerlo

Telefoonnummer: –      Mobiel: 06-52028233

Deel dit: