Beste mede-inwoners van Aerdt, Angerlo, Babberich, Giesbeek, Herwen, Lathum, Lobith, Ooy, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk, Tolkamer en Zevenaar.

Het is de Eerste Kerstdag als ik deze nieuwjaarswens schrijf. Een citaat van de Engelse staatsman Winston Chuchill: “Kerstmis is niet alleen een tijd van vreugde maar ook van reflectie.”

Het is een moment om even terug te kijken op 2022. Een jaar vol veranderingen voor Lokaal Belang.

Aan het begin van het jaar zijn we sterk van start gegaan met de opmaak naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart met een kieslijst, bestaande uit kandidaten jong en oud, uit alle kernen van Zevenaar. We voerden een indrukwekkende succesvolle campagne. Zeven zetels hebben we in de wacht gesleept. Voor de vierde achtereenvolgende keer, werden we de grootste fractie in de gemeenteraad. Wij zijn onze kiezers enorm dankbaar voor het vertrouwen, dat zij ons gegeven hebben en we beseffen dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Twee weken na het succes, werden we geconfronteerd met het vertrek van Dorien Riswick, alvorens ze als Lokaal Belang raadslid geïnstalleerd zou worden. 

Mevrouw Kallen is als informateur aan de slag gegaan en adviseerde om te komen tot een ‘brede, stabiele coalitie’ van Lokaal Belang, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. De onderhandelingen tussen de partijen resulteerde in het coalitieakkoord: “Het moet anders en het gaat anders samen!“ welke op 7 juni 2022 werd ondertekend. Met de portefeuille mobiliteit en leefbaarheid is Toon Albers als wethouder benoemd. Met zijn kennis en kunde op deze gebieden, is deze portefeuille hem zeker wel toevertrouwd. 

De fractie ging onder leiding van Harry Staring voortvarend te werk. Glen Stokman maakte in samenspraak de overstap naar de fractie van de VVD. Harry droeg in september het fractievoorzitterschap over aan Eric Vernes. 

Voor Eric Vernis, Jelle Hugen en Ali Ok is het, helaas, niet meer acceptabel en bevredigend om de samenwerking binnen de fractie van Lokaal Belang voort te zetten. Dit is echt een enorme teleurstelling.

De ingeslagen weg van verjonging en vernieuwing heeft, zoals door het bestuur van Lokaal Belang wordt aangegeven, niet het gewenste resultaat opgeleverd welke vooraf verwacht was. 

In de eerste 9 maanden van de nieuwe raadsperiode hebben we al punten uit ons verkiezingsprogramma in raads- en commissievergaderingen, mede in samenwerking met andere partijen de aandacht kunnen geven:
– Motie: Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar;
– Motie: Samen werken aan een schone en nette omgeving;
– Motie: 1K Z1E J3;
– Motie: Drinkwaterpunten;
– Amendement: Niet verhogen van de OZB in 2023;
– Amendement: Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis moet sneller;
– Amendement: Gemeentelijke bijdrage aan Muziekstad;
– Afschaffing hondenbelasting per 2023.

Bijna een kwart van de kiezers hebben in maart een stem uitgebracht op Lokaal Belang. Het vertrouwen welke de kiezers in ons gegeven hebben, zal vanaf het nieuwe jaar in een kleinere fractie vorm gaan krijgen. Als fractie zullen we blijven doorpakken om punten uit ons het verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen. We zullen nauw blijven samenwerken met onze coalitiepartners en de overige partijen in de gemeenteraad van Zevenaar.

Mede namens wethouder Toon en mijn fractiegenoten Britte, Louis en Harry, wens ik jullie een voorspoedig maar bovenal gezond Nieuwjaar toe.

Tjeerd Boekhorst, fractievoorzitter.