Lokaal Belang stemt tegen het collegevoorstel om het subsidiebeleid ingrijpend te wijzigen.

Dinsdag 14 januari heeft de fractie van Lokaal Belang in de commissie Samenleving gemotiveerd haar bedenkingen geuit tegen het voorstel van het college met betrekking tot  Subsidiebeleid 2020. De daarin aangegeven gevolgen voor een aantal stichtingen en (sport)verenigingen kunnen de goedkeuring van Lokaal Belang niet wegdragen. 
Zowel in het verkiezingsprogramma als in het coalitieakkoord van Lokaal Belang en het CDA  is het behoud van bepaalde voorzieningen in de kleine kernen noodzakelijk voor de leefbaarheid van die kleine kernen en als zodanig ook opgenomen. Evenzo ziet Lokaal Belang de financiële gevolgen ( bezuinigingen) voor een aantal andere (sport)verenigingen op de voorgestelde manier niet zitten. En niet alleen Lokaal Belang ! Diverse insprekers hebben de commissie laten weten bepaald niet gelukkig te zijn met  de gevolgen van het voorstel. Kreten als  ” eerst verschillen wegwerken en dan harmoniseren” en ” aannemen van dit voorstel doet de leefbaarheid teniet” en “dit betekent de doodslag voor onze stichting” vielen over tafel. 
Lokaal Belang heeft in de commissie aangegeven dat zij niet zal meegaan met het nu gedane voorstel en dat het voorstel in feite ook niet goed genoeg is voor behandeling. Tevens wil zij samen met coalitiepartner CDA de andere fracties betrekken bij een opdracht aan het college om de huidige uitkomsten van het voorgestelde beleid te herzien. Dit alles met behoud van voorzieningen, leefbaarheid en zeker ook maatwerk als uitgangspunten. 

Zo het er nu uitziet zal tijdens de raadsvergadering via een punt van orde het voorstel van de agenda gehaald worden. Naar verwachting zal de behandeling met een à twee maanden uitgesteld worden.  Hierdoor ontstaat ruimte in tijd om nog eens met de overige fracties hierover van gedachten te wisselen. Eveneens krijgen instellingen/verenigingen etc.meer tijd om in hun gevoelens aan de fractie van Lokaal Belang uitgebreider kenbaar maken.

Deel dit: