Politiek en belangenverstrengeling

Op woensdag 4 september verscheen er een artikel in de Gelderlander over mogelijke belangenverstrengeling bij raadsleden van Lokaal Belang en Landgoed Halsaf in Babberich. De raadsleden van Lokaal Belang zouden de plannen van Arthur de Nerée op het landgoed niet zien zitten en deze sprak over het dragen van meerdere petten van een raadslid in deze kwestie. Derhalve meende hij om raadsleden van Lokaal Belang de toegang tot zijn deel van het landgoed te moeten ontzeggen.

Er bestaan al langer problemen tussen de twee families de Nerée die beiden een deel van het landgoed beheren. Een aantal raadsleden heeft een persoonlijke band met de andere familie de Nerée. Eén raadslid heeft daarnaast ook een privaatrechtelijke relatie. In die zin heeft dhr. de Nerée gelijk. Alleen deze situaties zijn niet uitzonderlijk in de lokale politiek en komen vaker voor. Ook bij Lokaal Belang.

Dit komt omdat raads- en commissieleden vaak privé ook betrokken zijn bij verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties. Het komt ook voor dat een onderwerp politiek wordt waarbij de werkgever van een raadslid- of commissielid betrokken is. Dat maakt de situatie bedenkelijk en lastig.

Onlangs is het bestemmingsplan Halsaf in de gemeenteraad van Zevenaar behandeld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt en de stemming hierover hebben vier raadsleden van Lokaal Belang zich onthouden en ook niet gestemd over dit bestemmingsplan. Juist om belangenverstrengeling te vermijden. Ook tijdens een raadsvergadering waarin de behandeling van Hal12 op de agenda stond heeft één van de raadsleden van Lokaal Belang zicht onthouden van de discussie omdat diens werkgever betrokken was bij de werkzaamheden aan Hal12.

Wij betreuren dat de Gelderlander een beeld schetst waarin onze raadsleden belangenverstrengeling wordt verweten. Onze raadsleden staan midden in de samenleving en hebben naast hun taak als raadslid ook nog functies bij andere verenigingen. Het is goed gebruik dat bij onderwerpen in de raad waarbij een raadslid (in)direct betrokken is hij/zij niet meedoet aan de discussie en de stemming over dit onderwerp. Dit is ook gebeurd bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor landgoed Halsaf.

Fractie en bestuur Lokaal Belang

Een raads- of commissielid kan belangenverstrengeling voorkomen door zijn/haar functie bij de betreffende vereniging, stichting, instelling of andere organisatie op te zeggen waardoor zijn/haar onafhankelijkheid duidelijker wordt. Maar men kan zich ook op de juiste momenten onthouden van discussie en stemrecht.

Lokaal Belang hecht er waarde aan dat haar raads- en commissieleden ook in de (lokale) maatschappij hun rol blijven vervullen en zullen waakzaam zijn en blijven op mogelijke belangenverstrengelingen. Dus het dragen van meerdere petten kan wel degelijk maar vereist wel scherpte, discipline en waakzaamheid.

Deel dit: