Afscheidsspeech Anita van Loon

Op dinsdag 27 augustus heeft de afscheidsreceptie van Lokaal Belang wethouder Anita van Loon plaatsgevonden. Onderstaand haar speech tijdens deze receptie.

Op 2 januari 2018 ben ik vol energie, enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel gestart aan mijn maatschappelijke opdracht. De portefeuille die bij mij past en waar mijn hart ook warm van wordt.

Er lag veel werk en nog grote opdrachten binnen de herindelingsgemeente, maar daar ging ik voor. Relaties verbeteren, verbinden en de juiste keuzes maken voor het collectief met daarbij altijd de consequenties in het oog houden voor onze unieke inwoner. Het was en is nog veel, maar ik ging ervoor.

Mijn collega’s in het college wisten dat ook. Er zaten veel risicodossiers in mijn portefeuille maar samen waren we een collegiaal bestuur en werd ik ook ondersteund. Daar waar het nodig was kon ik een beroep op ze doen. Ook verschillende dossiers hebben Nanne van Dellen en ik samengedaan. Dat werkte super. We vulden elkaar aan en hadden beiden verschillende kwaliteiten om samen tot een goed resultaat te komen. Groen en blauw samen werkt goed. Dank aan mijn collega’s voor deze mooie tijd. We hadden en jullie hebben een fijn college. Bewaar dat goed en heb ook samen plezier.

De hardwerkende organisatie, die op verschillende vlakken onderbezet waren of te maken hadden met veel wisselingen in het team wil ik heel erg bedanken. Zij stonden altijd voor mij klaar met advies en ondersteuning. En met altijd bedoel ik ook altijd! Via de app, mail, telefoon of op kantoor. Is dat goed? Nee ik denk het niet, maar ik ben ze er wel dankbaar voor dat ze het gedaan hebben. We hebben samen hard gewerkt om dossiers tot een goed einde te brengen en we hebben geïnvesteerd in de relatie met groepen en individuen van onze gemeente. We zijn samen de scholen en kinderdagverblijven gaan bezoeken, we hebben groepsgesprekken gevoerd met partners en we hebben regelmatig inwoners met hun eigen problematieken uitgenodigd voor een kopje koffie om hun verhaal en zorgen met ons te delen.

Er is ook veel gerealiseerd in deze periode waar we samen trots op mogen zijn en wat we te weinig laten horen.

Daarom wil ik ze hier toch noemen:

*Het harmoniseren van het sociale domein met daarbij onze hardwerkende gebiedsteams die samen weer dezelfde stip op de horizon moesten gaan zien en op dezelfde manier moesten gaan werken. Ook het verwerken van de dossiers was nog niet geharmoniseerd. De data was en is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. Er is heel hard gewerkt om achterstanden in te halen en te voldoen aan de verwachtingen van het nieuwe Zevenaar zonder dat de inwoner daar teveel hinder van had. En ja, dan kan er misschien iets niet helemaal gaan zoals het zou moeten, maar het heeft niet geleid tot ernstige gebreken voor onze inwoners. Ik ben trots op deze hardwerkende medewerkers en dat zouden we allemaal moeten zijn. Onze gebiedsteams hebben te maken met de realiteit van de dag. De maatschappij die harder en harder wordt en waarbij de eisen en problematieken groter worden.

*De fijne relatie die opgebouwd is met de schooldirecteuren leidt ons naar een samen opgesteld en regelmatig aan de tijd  aangepaste IHP. Deze is bijna klaar. De visie op de toekomst, die flexibiliteit en creativiteit gevraagd heeft van zowel de gemeente als van de directeuren. Samen bespreken wat goed is voor beide partijen waarbij het kind centraal staat, maar ook de belangen van het vastgoed een rol spelen. 

*De Platanenlaan. Een dossier met een bittere start en een moeilijk begin voor mij. We starten met een rechtszaak en een verstoorde relatie van gemeente en schoolbestuur. Nu staan we op het punt dat de schop per september de grond in gaat omdat er een mooie school gebouwd gaat worden. De kinderen van beide scholen hebben een prima tijdelijk schoolgebouw en de relatie met het schoolbestuur is goed te noemen.

*Het projectteam en de partners van (werknaam) Hal 12. Het prachtige nieuwe culturele centrum van Zevenaar is bijna klaar. Het enthousiasme van de partners om er een mooi centrum voor ontmoeting van te maken heb ik gevoeld. Laten we trots zijn op de partners en de mooie ontwikkelingen binnen dit voor Zevenaar belangrijke gebouw.

*De nieuwbouw van het ontmoetingscentrum de Cirkel, waarbij eindelijk na jaren het jongerenontmoetingscentrum de Duim een mooie plaats heeft gekregen die voldoet aan de eisen. Grote inzet gezien van de jongeren en respect voor wat ze daar neergezet hebben. Samen met verschillende partners is ook dit gebouw een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

*Een belangrijke ontwikkeling die mooie resultaten tot doel hadden is het opnieuw inrichten van Caleidoz. Ik noemde het samen met Carlijn wel Caleidoz 2.0. Het anders inrichten en beter aansluiten van het voorliggend veld ten opzichte van het beleidsplan Wmo en jeugd. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering zijn daar speerpunten van. Succes met de verdere doorontwikkeling.

* Meer muziek in de klas. Fantastisch dat zoveel scholen nu meedoen met muziekonderwijs en dat ook ieder kind, los van het inkomen van ouders kennis kan maken met muziek. Het kan je vriend zijn bij eenzaamheid en je veel vreugde geven.

Daarnaast zijn er mooie stappen gezet in de preventie jeugd en criminaliteit. Landelijk heeft onze aanpak voorkoming escalatie de aandacht. Dit zijn ook belangrijke onderdelen om trots op te zijn.

Nog veel te doen:

Er liggen nu grote financiële tekorten. Dat is niet alleen in Zevenaar en niet allemaal beïnvloedbaar. Het is de tijd en het geduld die nu gevraagd wordt van de raad om vanuit de organisatie goed te kunnen analyseren en advies te geven aan het college, hoe het college en natuurlijk uiteindelijk u als raad het tij kan keren en wat dat  mogelijk voor consequenties heeft voor onze inwoners.

Er ligt een nieuwe grote opdracht vanuit het Rijk om de juiste passende opvang te regelen voor verwarde personen en de doordecentralisatie van de GGZ. Dit vraagt regionaal en lokaal nog veel discussie en moeilijke keuzes.

Toekomst:

Binnen de zorg wordt altijd geroepen dat we de regie zolang mogelijk zelf moeten hebben om de keuzes te kunnen maken die echt van jou zijn. Ik heb mijn eigen regie weer terug gepakt en ben gestopt. Voor sommigen misschien onverwacht, maar voor de mensen die dicht bij mij stonden ook wel een beetje voorzien. Mijn energie is eruit gezogen. Het is op. Dit heeft helaas verschillende oorzaken.

Hoe de toekomst er voor mij verder uit gaat zien dat weet ik nog niet. Ik zeg wel altijd: de ene deur gaat dicht en de volgende gaat wel weer open. Het zal zeker in de lijn van de maatschappelijke dienstverlening liggen, want daar word ik gelukkig van.

Ik wens iedereen een gezonde, gelukkige toekomst waarin de juiste collectieve keuzes gemaakt gaan worden, maar daarbij niet uit het oog verliezend de individuele unieke inwoner.

Stap uit je eigen bubbel en kijk ook naar de kwaliteiten van de ander.

Deel dit: