Nieuwbouw in Herwen

Lokaal Belang wil nieuwbouw in Herwen. We hebben het voorstel ondersteund voor een bestemmingsplanwijzing in Herwen waardoor er na langere tijd weer 13 grondgebonden woningen kunnen worden gebouwd in de Antoniusstraat. Lokaal Belang is voorstander van bouwen naar behoefte. Dit nieuwe plan biedt deze mogelijkheid.

Door de economische crisis was nieuwbouw in Herwen de laatste jaren nagenoeg niet mogelijk. Op dit moment is er weer vraag naar woningbouw in Herwen en zit ook de bouwsector weer in de lift. Uit onderzoek is gebleken dat er met name behoefte is aan grondgebonden woningen in de sociale sector.

Het bestemmingsplan ligt vanaf heden 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis in Zevenaar. Hiervoor dient men een afspraak te maken.

Lokaal Belang is zeer verheugd dat er eindelijk weer gebouwd gaat worden in Herwen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Woonstichting Vryleve.

Deel dit: