Onderzoek naar eigen doelgroepenvervoer

In de commissie Ruimte en raadsvergadering werd door Lokaal Belang de vraag gesteld of de gemeente Zevenaar ook zelf het doelgroepenvervoer zou kunnen gaan regelen? De wethouder zegde toe dit te willen gaan onderzoeken.

Lokaal Belang gaat daarom akkoord met het raadsvoorstel om nu niet uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling voor het doelgroepenvervoer maar dit nog steeds te laten organiseren door de BVO DRAN, die dit voor 18 gemeentes doet.

BVO DRAN heeft een nieuw plan opgesteld waarin de kosten beter beheersbaar gaan worden, maar daarvoor zullen alle lopende contracten opgezegd moeten worden. En daarna zal een nieuwe aanbesteding procedure opgestart worden. Om dit alles in werking te kunnen zetten moest de BVO DRAN voor 1 mei weten of de gemeentes doorgaan in de gemeenschappelijke regeling. Zevenaar gaat vooralsnog mee.

Het doelgroepenvervoer bestaat uit het leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer, vervoer vanuit de jeugdwet en het vraagafhankelijk vervoer, vaak geïndiceerd vanuit de WMO.

Deel dit: