Verbonden partijen.

Op woensdag 30 januari 2019 vond de eerste reguliere gemeenteraadsvergadering plaats van de nieuwe burgemeester, Luciën van Riswijk. Op de agenda stonden 3 bespreekpunten, waarvan de nota Verbonden Partijen uitgebreid bediscussieerd werd.

Een gemeente heeft heel veel verschillende taken uit te voeren. Door het Rijk worden er ook veel taken aan gemeenten overgedragen. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar meer wordt. Een gemeente kan al deze taken niet allemaal alleen uitvoeren. Daarom zoekt een gemeente de samenwerking met andere gemeenten om de uitvoering van een bepaalde taak aan het samenwerkingsverband over te laten. De gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing of opdrachtverlening en de controle daarop. Zo’n samenwerkingsverband wordt een verbonden partij genoemd.

De gemeenteraad wil meer grip krijgen op de aansturing van verbonden partijen. Er zijn financiele en bestuurlijke risico’s voor deelname aan een verbonden partij. Elke verbonden partij gaat nu gerangschikt worden onder een toezicht van laag naar gemiddeld tot hoog. Er zal een gedegen risicoanalyse worden uitgevoerd. Hoe hoger het toezicht, hoe meer de raad geïnformeerd wordt. De raad kan zo haar kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. De raad kan natuurljk altijd om meer informatie vragen, als ze dat wenst.

Het standpunt van Lokaal Belang is dat hoe hoger de rangschikking van het toezicht van een verbonden partij, hoe vaker de risicoanalyse op een verbonden partij uitgevoerd dient te worden. Hierdoor vindt er een intensievere controle op de financiele en bestuurlijke risico’s van de betreffende verbonden partij plaats.

Deel dit: