Wisseling van de wacht.

Het jaar 2018 loopt ten einde en langzaam naderen we de jaarwisseling. Aan het eind van dit jaar verandert ook de wisseling van de wacht met betrekking tot de burgemeestersfunctie. Op woensdag 19 december vond de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Zevenaar in 2018 plaats. Tijdens deze raadsvergadering stond op het laatste agendapunt het afscheid van de zittende burgemeester Ella Schadd.

Afscheid burgemeester Ella Schadd.

Het college trapte af met een afscheidswoord bij monde van wethouder Belinda Elfrink. Zij roemde met name de gedrevenheid en betrokkenheid van Ella Schadd niet alleen als bestuurder maar ook als mens. Betrokken als burgemeester bij de inwoners, bij de medewerkers, bij de raad en zeker ook bij het college. Maar ook als mens telkens weer op zoek naar het gesprek en de verbinding. Gesprekken met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Namens het college gaf wethouder Elfrink aan dat het college haar niet alleen als bestuurder zou gaan missen maar zeker ook als mens.

Namens de gemeenteraad sprak daarna PvdA raadslid Nathanie Niebuur als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad hartelijke woorden over de scheidende burgemeester. Ook memoreerde zij de belangrijke rol die burgemeester Schadd vanaf 2015 heeft vervuld in het omvangrijke en complexe herindelingsproces die uiteindelijk heeft geleid tot de herindeling van de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden.

Als laatste werd de erepenning van de gemeente Zevenaar aan haar overhandigd en kreeg zij een kunstwerk (beeld) namens de gemeenteraad van Zevenaar.

Ook bestuur en fractie van Lokaal Belang willen Ella Schadd nogmaals bedanken voor haar inzet en betrokkenheid voor deze gemeente.

Installatie nieuwe burgemeester van Riswijk.

Eén dag later. De dag na het afscheid van burgemeester Ella Schadd werd de nieuwe burgemeester van Zevenaar Luciën van Riswijk door de gemeenteraad van Zevenaar geïnstalleerd. Van Riswijk, voorheen burgemeester van de gemeente Druten, werd geïnstalleerd door de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Clemens Cornielje. Vele genodigden waren bij de formele plechtigheid aanwezig.

Door bubbels door te prikken, kunnen verbindingen tot stand worden gebracht, betoogde Luciën van Riswijk bij zijn installatie. Na de installatie door de commissaris van de Koning richtte plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, raadslid Nathanie Niebuur, namens dezelfde raad het woord aan de nieuwe burgemeester. Ze gaf aan dat de verwachtingen van de gemeenteraad hoog gespannen waren en sloot af met de woorden: ,,Zevenaar is een bijzondere gemeente. De gemeenteraad is gedreven en betrokken. Af en toe zijn we onnavolgbaar. Laten we gewoon beginnen.”

Daarna werd het ambtsketen om de hals van de nieuwe burgemeester gehangen. Na de installatie volgde een receptie voor iedereen die de nieuwe burgemeester en zijn echtgenote wilden feliciteren met zijn benoeming.

Lokaal Belang heet de nieuwe burgemeester van harte welkom en wenst hem veel succes en wijsheid bij de invulling van deze uitdagende functie.


Deel dit: